Projectes

Referències en els sectors en els quals especialitzem

Qui Som?

Els Professionals que fem possible Mafo Imogep

Què fem?

Un retall de la nostra feina


 

 

 

Racionalitat i Eficiència

 

 

 

Presentació

MAFO IMOGEP neix fruit de la unió de dues empreses d’Enginyeria dedicades al disseny d’instal·lacions en els sectors industrial i terciari respectivament. I amb l’objectiu de sumar recursos i experiència que possibilitin la millora dels Serveis que ofereix mitjançant un equip multidisciplinari i altament qualificat.

L’especialització en el món de les instal·lacions ha anat en augment, evolucionant progressivament cap a una creixent complexitat tecnològica i organitzativa. Actualment les instal·lacions són elements de vital importància en el funcionament d’un edifici i el seu disseny òptim es fonamental per a que en un futur resulti més confortable i eficient.

El compromís de l’equip de MAFO IMOGEP és el de compatibilitzar  disseny, funcionalitat i cost global amb la posterior gestió, explotació i manteniment de les instal·lacions d’un edifici. Per aquest motiu podem dir que MAFO IMOGEP és una enginyeria que ofereix  uns serveis integrals i adaptats a les diferents necessitats de cada client.

Estem segurs que les coses es poden fer de forma simple i, alhora,  eficient i aquesta és la racionalitat que busquem en tots els nostres treballs.

Projectes

imatge de referència d'instal·lacions educatives

Educatius

imatge de referència d'instal·lacions sanitàries

Sanitàris

imatge de referència d'instal·lacions esportives

Esportius


imatge de referència de biblioteques

Biblioteques

imatge de referència de hotels

Hotels

imatge de referència d'oficines

Oficines


imatge de referència d'equipaments

Equipaments

imatge de referència d'urbanitzacions

Urbanitzacions

imatge de referència d'estudis energètics

Estudis Energètics