Projectes

Referències en els sectors en els quals especialitzem

Qui Som?

Els Professionals que fem possible Mafo Imogep

Què fem?

Un retall de la nostra feina
0%
Sostenibilitat Racional

 

 

 

Racionalitat i Eficiència

 

 

 

Presentació

MAFO IMOGEP neix fruit de la unió de dues empreses d’Enginyeria dedicades al disseny d’instal·lacions en els sectors industrial i terciari respectivament. I amb l’objectiu de sumar recursos i experiència que possibilitin la millora dels Serveis que ofereix mitjançant un equip multidisciplinari i altament qualificat.

L’especialització en el món de les instal·lacions ha anat en augment, evolucionant progressivament cap a una creixent complexitat tecnològica i organitzativa. Actualment les instal·lacions són elements de vital importància en el funcionament d’un edifici i el seu disseny òptim es fonamental per a que en un futur resulti més confortable i eficient.

El compromís de l’equip de MAFO IMOGEP és el de compatibilitzar  disseny, funcionalitat i cost global amb la posterior gestió, explotació i manteniment de les instal·lacions d’un edifici. Per aquest motiu podem dir que MAFO IMOGEP és una enginyeria que ofereix  uns serveis integrals i adaptats a les diferents necessitats de cada client.

Estem segurs que les coses es poden fer de forma simple i, alhora,  eficient i aquesta és la racionalitat que busquem en tots els nostres treballs.