Urbanització Campus Escola Tècnica Superior d’enginyeria Agrària

Campus Agrònoms UDL (Lleida)

Projectes d’urbanització del Campus de l’escola Tècnica Superior d’enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida

UNIVERSITAT DE LLEIDA

Projectes de urbanització del campus de l’ETSEA de la UdL de Lleida. Inclou urbanització, pistes esportives i vestuaris.

Urbanitzat per fases:
Fase 1: Any 2007                                Superfície: 15.751 m2
Fase 2: Any 2009                                Superfície: 256 m2
Fase 3: Any 2012-2013                      Superfície: 6.716,40 m2
Fase 4: Any 2013                                Superfície: 20.850 m2
Arquitecte: Salvador Giné.
Superfície total: 43.573,40 m2