Reforma i Ampliació de l’Escola de Sort

escola de Sort Lleida

Projecte de Legalització d’Instal·lacions i Suport en la Direcció d’Obra en la Reforma i Ampliació de l’Escola de Sort 

Projecte d’instal·lacions i suport en la execució d’obra

Ciutat: Lleida
Pressupost instal·lacions: 945.874,99 €
Superfície: 2.063,17 m2
Any: 2011