Projecte d’Instal·lacions del Nou Institut de Sant Pere de Ribes

sant pere de ribes BCN

Projecte de Legalització les Instal·lacions i Suport en la Direcció d’Obra del Nou Institut de Sant Pere de Ribes

Departament d’ensenyament

Projecte d’instal·lacions i suport en l’execució d’obra

Ciutat: Barcelona
Superfície: 5.610 m²
Any: 2012