Auditoria Energètica a l’Hospital Santa Maria

auditoria energetica hospital santa maria

Auditoria Energètica a l’Hospital Santa Maria de Lleida

Gestió de Serveis Sanitaris 

Confecció d’una auditoria energètica dels diferents edificis que conformen el recinte de l’Hospital de Santa Maria de Lleida.

Estudi i anàlisi dels equipaments d’instal·lacions existents, energia utilitzada, mesura i estudi dels consums, estudi d’optimització, valoració econòmica amb avaluació de l’estalvi a obtenir i amortització dels costos d’implantació de les propostes.

Superfície del recinte: 28.271,82 m2
Superfície útil: 15.014 m2
Any: 2009-2010