Auditoria Energètica de Tres Complexes Hotelers del Grup Oasis a la Riviera Maya (Mèxic)

OASIS

Auditoria Energètica de Tres Complexes Hotelers del Grup Oasis a la Riviera Maya (Mèxic)

Grup OASIS

Confecció de tres auditories energètiques dels diferents edificis que composen els complexes hotelers del grup Oasis a la Riviera Maya.

  1. Hotel Grand Oasis Cancún amb un total de 1.744 habitacions i composat per 5 edificis.
  2. Hotel Oasis Sens amb un total de 388 habitacions.
  3. Hotel Resort Tulum amb un total de 315 habitacions.

Estudi i anàlisis dels equipaments de les instal·lacions existents, energia utilitzada, mesura i estudi dels consums, estudi d’optimització, valoració econòmica amb avaluació de l’estalvi a obtenir i amortitzacions dels costos d’implantació de les propostes d’equipaments per l’optimització de les instal·lacions actuals.

Any: 2014