Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES)

PAES bcn

Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES)

Diputació de Barcelona

Redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de diversos municipis de la província de Barcelona, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i dins del marc del Pacte d’Alcaldes y Alcaldesses com a mecanisme de participació del mon local en la lluita contra l’escalfament del planeta.

Realització de l’inventari de emissions, consums energètics i els càlculs de les corresponents emissions en el municipi.

Realització d’un Pla d’acció, amb les propostes per a aconseguir l’objectiu de reducció de mes del 20 % de les emissions GEH generades en els edificis.

Municipis objecte dels PAES: Molins de Rei, Sant Quintí de Mediona, Espunyola i Montmajor
Anys: 2010 – 2012