PAVELLÓ EN ESPLUGUES DE LLOBREGAT

PAVELLÓ EN ESPLUGUES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Projecte executiu del nou pavelló de Can Vidalet , amb gimnàs, sala polivalent i espais de entitats socials. El edifici ha estat concebut amb requeriments NZEB, ( Nearly Zero Energy Building)  , sistema de Aerotèrmia en la sala del pavelló, panells radiants en sostre des de caldera de gas en la zona de grades, i geotèrmia en la resta de espais del edifici. Per a obtenir la energia renovable del edifici es disposa de panells fotovoltaics en coberta i bateries de liti per a estabilitzar el sistema.
Ciutat: Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Arquitecte: Alex Gallego
Any: 2017
Pressupost (PEM): 6.687.240,33 €
Superfície: 4.317,00 m2