HOTEL VILLA EMILIA A BARCELONA

hotel villa elimia

HOTEL VILLA EMILIA

Projecte i Direcció d’Obra

Edifici de nova planta destinat a hotel amb 5 plantes, amb aparcament i serveis generals, salons de convencions, restaurants i 50 habitacions.
Ciutat: Barcelona
Promotor: Hotel Villa Emilia
Arquitectes: Bosch – Cuspinera Associats SL
Superfície: 2.562 m2   
Any: 2004-2006