AGENCIA TRIBUTÁRIA DE CATALUNYA EN GRANOLLERS

AGENCIA TRIBUTÁRIA DE CATALUNYA EN GRANOLLERS

GENERALITAT DE CATALUNYA

Direcció d’obra i projecte executiu
Ciutat: Granollers (Barcelona)
Arquitecte: Colomer – Aceves Arquitectes SLP
Any: 2017
Pressupost intal·lacions (PEM): 827.886,67 €
Superfície: 105,22 m2