La nostra feina consisteix,  fonamentalment,  en el disseny de les instal·lacions per a tot tipus d’edificis amb la voluntat d’aportar el màxim benestar als usuaris dels mateixos.

Estem en constant evolució per tal d’oferir als nostres clients uns projectes d’instal·lacions dissenyats amb la màxima eficiència i sostenibilitat tant en l’aspecte econòmic com mediambiental.

El nostre objectiu és trobar el disseny adequat a les necessitats de cada client per a que amb el mínim cost possible disposin d’un equipament que aporti la millor solució energètica, aconseguint també un resultat òptim en el futur manteniment i explotació de les instal·lacions.

Sectors destacats
En aquest tipus d’instal·lacions és on MAFO IMOGEP pot oferir un nivell més elevat d’especialització i experiència, tant en pavellons poliesportius com en el disseny de piscines cobertes on, des de els anys 90, s’han aplicat sistemes innovadors en el control de temperatura i humitat incorporant, ja en aquell temps, sistemes de deshumectació mitjançant bombes de recuperació de calor que s’utilitzen com a sistema d’escalfament gratuït de l’aigua del vas de piscina.
En el cas de les piscines cobertes el control de la humitat és el primer objectiu, hem après que per a garantir que no es degradi l’edifici en pocs anys cal fer un bon tractament i difusió de l’aire per a que arribi arreu del recinte.
Els anys d’experiència en aquest camp ens han permès perfeccionar el disseny dels nostres projectes fins a arribar aconseguir edificis esportius que compaginen el confort tèrmic, control exhaustiu de la humitat i eficiència energètica, i tot això garantint instal·lacions de fàcil utilització i manteniment
En aquest tipus d’instal·lacions busquem un disseny amb elements senzills, robustos i amb poc manteniment, però que aportin la comoditat necessària per als alumes. Incorporem radiadors de tub d’acer que, per una banda, al tenir els angles arrodonits ens aporten més seguretat per als alumnes i, per altra banda, al tenir un elevat volum d’aigua, permet que funcionant a baixa temperatura es mantingui una millor eficàcia en la difusió del calor.
Les instal·lacions elèctriques i de dades informàtiques es dissenyen de manera que permetin una fàcil ampliació i reubicació de presses per dotar així de versatilitat a les aules i si en el futur s’hagués de fer qualsevol modificació s’evitarien grans despeses i obres.
Les instal·lacions als centres educatius s’han de dissenyar per a que tinguin un mínim manteniment i en el cas de les de ventilació mecànica, d’aplicació des del Reglament d’instal·lacions tèrmiques de 2008, en que són necessaris els filtres d’aire, l’objectiu dels nostres tècnics és ubicar-los en llocs accessibles, dimensionar-los per a un menor manteniment i aconseguir una bona qualitat de l’aire sense haver de moure grans cabals.
Als Edificis Sanitaris el disseny de les instal·lacions exigeix requeriments especials tant pel que fa al tractament de l’aire com a les instal·lacions elèctriques de seguretat. En aquest sector tenim experiència en el disseny de sales blanques, zones SAS de seguretat per al control dels fluxos d’aire i quiròfans, entre d’altres. Aquesta veterania l’hem adquirit dissenyant un bon nombre d’instal·lacions d’Hospitals, centres de salut i laboratoris de recerca tant en instal·lacions universitàries com en empreses farmacèutiques.

219logodiputaciobcn
aquum
uab_logo
logoensenyament
Logo-World-Trade-Center-Barcelona
Oasis-Cancun-11
LogoDiputacionGipuzkoa-ar
logo_alcaldes_home
Logo29
logo5
LOGO-GENERALITAT-dep-Salut
ayuntamiento-barcelona-logo-vector
logo_port-de-barcelona
11809874_1498402473804986_566418847_a
crearan-instituto-lenguas-udl-universia-espana
Ajuntament-de-Lleida-700×390
bimsa1

Clients